AI- Playground

Genereer een persoon die niet bestaat, speel een roleplaying game waarbij de spelleider vervangen is door een computer, of bekijk welke interessante beelden gemaakt worden aan de hand van jouw bizarre omschrijvingen. Is kunstmatige intelligentie een imponerende bedreiging voor de mensheid of een geinig spelletje? Kan het al veel meer dan we denken of heeft het juist meer beperkingen dan we verwachten? Kom bij Rijksmuseum Boerhaave ontdekken wat AI wel – en niet – kan. Studenten van Universiteit Leiden staan paraat om al je makkelijke en moeilijke vragen te beantwoorden.

Create a fictional character that doesn’t exist, play a roleplaying game where the game master is replaced by a computer, or see what interesting images are generated based on your bizarre descriptions. Is artificial intelligence an impressive threat to humanity or just a fun game? Can it do much more than we think, or does it have more limitations than we expect? Come to the Rijksmuseum Boerhaave and discover what AI can and cannot do. Students from Leiden University are ready to answer all your easy and difficult questions.