Anatomie quiz

Leer de gekste weetjes over het menselijk lichaam in de Anatomie quiz onder begeleiding van Marco de Ruiter, Hoogleraar Klinische en experimentele anatomie bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Vijftien vragen in totaal, per vraag twee antwoordmogelijkheden. 50% kans dat jouw antwoord goed is. Kom jij als winnaar uit de bus?

Learn the craziest facts about the human body in the Anatomy quiz under the guidance of Marco de Ruiter, Professor of Clinical and Experimental Anatomy at Leiden University Medical Center. Fifteen questions in total, per question two answer options. 50% chance that your answer is correct. Will you emerge as the winner?