Auke Florian Werkt zich in de Nesten

Ruitenwissers, zonnebrillen en cocaïne envelopjes; de vogelnesten van de meerkoet bestaan al lang niet meer alleen uit takjes en riet! Op een kleine afvalberg worden de jongen grootgebracht. Bioloog Auke-Florian Hiemstra onderzoekt de bouwsels van de meerkoet uit de Leidse binnenstad en vertelt je er alles over tijdens het  flitscollege Auke Florian werkt zich in de nesten!

Auke-Florian and the curious case of the coot nests

Windshield wipers, sunglasses, and cocaine envelopes; the birds’s nests of the coot haven’t just consists simply out of twigs and reeds for a long time. The hatchlings are raised on a small mountain of waste. Biologist Auke-Florian Hiemstra is investigating the structures of the coot from the center of Leiden and he tells you all about it during his college: Auke-Florian Hiemstra and the coot in Leiden.

Dit programmaonderdeel zal in het Academiegebouw plaatsvinden!