Bataille (@bataillekrijgskunsten) beoefent middeleeuwse krijgskunsten en vertaalt deze naar spectaculaire showgevechten. Hun stijl richt zich op de tweede helft van de 13e eeuw. Een periode waarin de ridders nog maliënkolders droegen en lange, kleurrijke tunieken in de mode waren. Tijdens de workshop leer je enkele basistechnieken van het middeleeuwse zwaardvechten. Ook wordt uitgelegd hoe je deze technieken zo spectaculair mogelijk uit kan spelen!

Bataille (@bataillekrijgskunsten) practices medieval martial arts and translates these to spectacular show fights. Their style focuses on the second half of the thirteenth century, when knights still wore hauberks and long and colorful tunics were in fashion! During the workshop you will learn several basic techniques of medieval sword fighting. In addition we will explain to you how you can make the fight look as spectacular as possible! 

Bataille Krijgskunsten workshop