BinnensteBuiten met de muziek van Soesja Toehpah

Soesja is een Nederlandstalige singer-songwriter met intieme liedjes die gaan over wat een mens van binnen meemaakt. Soesja vertaalt die grote gevoelens via haar muziek. Haar programma heet dan ook – hoe toepasselijk – BinnensteBuiten. Het vermogen en verlangen om haar binnenwereld te delen met de buitenwereld zorgt voor wederzijdse kwetsbaarheid. Soesja begeleidt zichzelf op elektrische piano, gitaar of ukelele.

Soesja is an Dutch-language singer-songwriter with intimate songs that deal with what a person goes through inside. Soesja translates those big feelings through her music. Her program is called – how appropriate – BinnensteBuiten. The ability and desire to share her inner world with the outside world creates mutual vulnerability. Soesja accompanies herself on electric piano, guitar or ukulele.