Steeds vaker stellen mensen zichzelf bewust bloot aan kou. Je lichaam probeert de kou tegen te gaan door warmte te produceren in de spieren. Maar, daarnaast activeert kou ook het zogeheten ‘bruine vetweefsel’. Dit bruine vetweefsel – ja, het heeft echt een bruine kleur – is in staat om warmte te produceren door vetten te verbranden, in plaats van op te slaan. Interessant genoeg lijkt het hebben van meer bruin vetweefsel samen te gaan met een lager risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. Tijdens deze lezing gaan we dieper in op dit bruine vetweefsel. Waar zit het? Kan bruin vetweefsel helpen om af te vallen? Hoe kunnen we de effecten van bruin vetweefsel op het risico op hart- en vaatziekten onderzoeken in de mens?

Increasingly, people are deliberately exposing themselves to cold temperatures. Your body responds to the cold by generating heat in the muscles. However, cold exposure also activates the so-called ‘brown adipose tissue.’ This brown fat tissue – yes, it really has a brown color – is capable of producing heat by burning fats instead of storing them. Interestingly, having more brown adipose tissue seems to be associated with a lower risk of developing cardiovascular diseases. During this lecture, we will delve deeper into this brown adipose tissue. Where is it located? Can brown adipose tissue aid in weight loss? How can we investigate the effects of brown adipose tissue on the risk of cardiovascular diseases in humans?

Bruin vetweefsel in de strijd tegen overgewicht en hart- en vaatziekten?