Tegenstellingen en verschillen helpen ons om te begrijpen wat we ervaren, maar wat maakt mij anders dan jou? Hoe kun je zo zeker zijn van het contrast dat je ziet? Is contrast een aantrekking van tegengestelde natuur, of vervagen de lijnen naarmate je dichterbij komt, en ontdek je dat het allemaal één en hetzelfde is? Wat maakt het verschil? Wat weten we echt als we de dingen en het leven voor het eerst zien? Wat weten we echt over onszelf? Vanavond zal Tribes Contrast laten zien in de vorm van een dans.

Oppositions and differences help us to make sense of what we experience, but what makes me different from you? How certain can you be of the contrast you see? Is contrast an attraction of opposing nature, or do the lines blur as you come closer, and you find that it is all one and the same? What creates the difference? What do we really know to be true at first appearance of things and life? What do we really know to be true about ourselves? This evening, Tribes will showcase Contrast through the art of dance. 

TRIBES