De Toren van al het leven

Zonder bloemen geen bijen, zonder plankton geen vis, en zonder bomen geen apen. Al het leven is afhankelijk van ander leven. Biodiversiteit heet dat. Maar als er te veel soorten verdwijnen, staat het evenwicht op het spel. Durf jij het aan om de balans te bewaren?

The tower of life

Without flowers no bees, without plankton no fish, and without trees no monkeys. All life on earth depends on other life. This phenomenon is called biodiversity. But if too many life forms disappear, the balance is at stake. Do you dare to keep the balance?