DJ La Mer

La Mer is een Electronic Music Producer, DJ, celliste en composer die momenteel gevestigd is in Den Haag. Ze combineert haar klassieke scholing met haar passie voor elektronische muziek en creëert zo haar eigen unieke sound. Ze speelt dwars door diverse genres met verschillende flows en ontwikkelingen en dat klinkt allemaal wel héél lekker op het monumentale voorplein van Museum De Lakenhal. 

DJ, cellospeler, composer, electronic music producer – de Haagse La Mer is het allemaal tegelijk. Ze combineert een klassieke scholing met passie voor elektronische muziek en creëert zo haar eigen unieke sound. Met verschillende flows speelt ze dwars door allerlei genres. Dat klinkt wel héél lekker op het monumentale voorplein van Museum De Lakenhal.

DJ La Mer

DJ, cello player, composer, electronic music producer – La Mer is all these things at once. She combines a classical education with a passion for electronic music to create her own unique sound. With different flows, she plays across all kinds of genres. Come and enjoy her tunes at the square of Museum De Lakenhal!

La Mer is an Electronic Music Producer, DJ, Cellist and Composer based in The Hague, the Netherlands. She combines classical roots with a passion for electronic music to create her own unique sound. Surpassing various genres with a diverse flow and progress. Come and enjoy her tunes at the monumental precinct of Museum De Lakenhal!