Domino speelt DIOGENES

Diogenes zwierf met lantaren in de hand, bij stralend daglicht, over de drukke markt. Toen iemand hem vroeg naar de lantaarn, antwoordde hij: ‘Ik zoek een mens’. Dit oude Griekse verhaal, metafoor voor onze zoektocht naar betekenis en naar ware kennismaking, heeft Domino als leidraad gebruikt voor een kort bewegingstheater. Theatergroep Domino bestaat uit dertig makers met en zonder beperking. De performance DIOGENES is speciaal voor Museumnacht gemaakt.

Diogenes wandered the busy marketplace with lantern in hand, in bright daylight. When someone asked him about the lantern, he replied, "I am looking for a human being”. This ancient Greek story, metaphor for our search for meaning and for true acquaintance, Domino has used as a guide for a short movement theater. Theater group Domino consists of thirty people with and without disabilities. The performance DIOGENES was created especially for Museum Night.

Foto: Patricia Nauta