Een kijkje achter de schermen van de museumpraktijk | Korte lezingen (Nederlands en Engels)

Je leest op de tekstbordjes naast een kunstwerk nooit wat er allemaal voorafging aan de presentatie van een werk op zaal. Tijdens deze Museumnacht geven conservator kunstnijverheid Prosper de Jong en depotbeheerder Roos Kliphuis een uniek kijkje achter de schermen van Museum De Lakenhal. In korte lezingen vertellen ze over hun werk, waarbij Prosper de Jong specifiek ingaat op de inrichting van de Oud-Hollandse Keuken en Roos Kliphuis de plaatsing van De zelfopoffering van burgemeester Pieter van der Werf van de schilder Mattheus Ignatius van Bree bespreekt.

You never read on the text signs next to a work of art what preceded the presentation of a work on display. During this Museum Night, curator of applied arts Prosper de Jong and depot manager Roos Kliphuis will give a unique look behind the scenes of Museum De Lakenhal. In short lectures they will talk about their work, with Prosper de Jong specifically discussing the arrangement of the Old Dutch Kitchen and Roos Kliphuis explaining the installation of De zelfopoffering van burgemeester Pieter van der Werf by the painter Van Bree.

De lezingen van 20:30 en 21:30 zijn in het Nederlands

The lectures of 22:30 and 23:30 are in English