Met deze lezing nodigt de Museumnacht het publiek uit om een “reis door de schatkamer van het culturele erfgoed” te ondernemen, maar nu specifiek door de Afrikaanse Franstalige literatuur. ‘Tijd’ is inderdaad een belangrijk thema voor fictie en Franstalige schrijvers spelen er graag mee. Sommigen pogen, zoals Proust, het verleden terug te vinden om vervolgens de geschiedenis te herschrijven vanuit hun eigen perspectief. Anderen richten zich daarentegen vooral op de toekomst en zelfs op een fictieve tijd zoals die eruit zou kunnen zien: utopieën en dystopieën zijn sterk aanwezig in deze literatuur. Weer andere auteurs vermengen heden, verleden en toekomst; hun fictie kan de lezer zelfs in een ‘tijdloos universum’ brengen. ‘Een nacht in het museum’ is de titel van een collectie van de Franse uitgeverij Stock, die de teksten publiceert van auteurs die een nacht alleen in een museum hebben doorgebracht. Deze lezing in het kader van de Museumnacht is bij uitstek de gelegenheid om de manieren te ontdekken waarop deze literatuur speelt met het thema tijd.

With this lecture, Museum Night invites the audience to embark on a “journey through the treasure trove of cultural heritage,” specifically through African Francophone literature. ‘Time’ is indeed an important theme in fiction, and Francophone writers enjoy playing with it. Some attempt, like Proust, to rediscover the past in order to rewrite history from their own perspective. Others, on the other hand, focus primarily on the future and even on a fictional time as it might appear: utopias and dystopias are strongly present in this literature. Other authors blend present, past, and future; their fiction can even transport the reader into a ‘timeless universe.’ ‘A Night at the Museum’ is the title of a collection by the French publisher Stock, which publishes texts by authors who have spent a night alone in a museum. This lecture, as part of Museum Night, is the perfect opportunity to discover the ways in which this literature plays with the theme of time.

Een nacht in het museum: tijd voor Franstalige Afrikaanse literatuur