FENIKS

De mythologische FENIKS benemen je de adem met hun klapperende vleugels en lange snavels in een spetterende show met magnetiserende muziek en swingende beats. Bij de Egyptische tempel sta je oog in oog met deze mysterieuze verschijningen met eeuwig leven – die volgens de legende door vuur vergingen en telkens opnieuw uit hun eigen as verrezen.

Phoenix

The mythological PHOENIX take your breath away with their clapping wings and long beaks in a dazzling show with electrifying music and swinging beats. At the Egyptian temple you will stand face to face with these mysterious creatures with eternal life – who, according to legend, perished in fire and were able to rise over and over again from their own ashes.