Goeie Mie Hoorspel

Op vrijdag 14 december 1883 vindt de politie in een woning aan de Groenesteeg in Leiden twee lijken: een dode baby en zijn moeder. De vader leeft nog maar hij is doodziek. Het blijken de eerste slachtoffers te zijn van de Leidse gifmengster Marie van der Linden-Swanenburg, oftewel Goeie Mie. Ze staat in de buurt bekend als een behulpzaam op wie je altijd een beroep kan doen. Jaren later wordt bekend dat ze meer dan 100 vergiftigingen op haar geweten heeft waarvan 27 met dodelijke afloop. Daarmee is Goeie Mie de grootste gifmengster uit de Nederlandse geschiedenis en behoort ze tot de grootste seriemoordenaars van Nederland. Nazaten van Goeie Mie geloven in haar onschuld. Zoals haar achterachterkleinzoon Berend Zwanenburg. Tijdens Museumnacht op 3 juni wordt het verhaal van Goeie Mie en haar nazaat Goeie Berend verteld. De geschiedenis wordt tot leven gebracht door Adri van Beelen en Coen van Beelen.

On Friday the 14th of December 1883 the police finds two corpses in the Groenesteeg in Leiden: a dead baby and his mother. The father is still alive but he is critically ill. They appear to be the first victims of the poisoner Maria van der Linden-Swanenburg, also known as Goeie Mie. She has a reputation in the neighborhood of being helpful and as someone who you can always count on. Years later it becomes known she is guilty of more than 100 poison, with 27 deadly ones. That is why Goeie Mie is the biggest poisenor in Dutch history and why she belongs to the biggest Dutch serial killers. Descendants of Goeie Mie believe in her innocence, like her great-great-grandson Berend Zwanenburg. During the Museumnacht the story of Goeie Mie and her descendant Goeie Berend will be told. The history will be brought back to life by Adri van Beelen and Coen van Beelen.

Locatie: Het Tuchthuis – Adres: Boommarkt 23, 2311 EA Leiden