Hello hands

In het Anatomisch Theater gaan we ons verdiepen in jouw lichaam. En dan specifiek: Je hand. Henk Schutte van VU Amsterdam weet alles over functionele anatomie. Aan de buitenkant van je hand kan je bijzonder veel interne structuren herkennen, zoals spieren, pezen, bloedvaten en zenuwen. Henk legt je uit hoe je ze kan vinden en hoe ze met elkaar samenwerken. Na deze interactieve sessie van 15 minuten weet jij de beste manier om een snoepje uit iemand zijn hand te pikken.

In the “Anatomisch Theater” we will delve into your body, specifically your hand. Henk Schutte from VU Amsterdam knows everything about functional anatomy. On the outside of your hand, you can recognize a remarkable number of internal structures, such as muscles, tendons, blood vessels, and nerves. Henk will explain how to identify them and how they work together. After this 15-minute interactive session, you’ll know the best way to snatch a candy from someone’s hand.