Jörgen Habedank, De muziek van het tekenen

Jörgen Habedank begeleidt al 25 jaar concerten met tekeningen. De begeleiding is niet hoorbaar als stem, maar komt tot uitdrukking in het schetsboek – als een “zichtbare stem”. Intussen hebben ruim 80 schetsboeken tientallen muzikanten “gevangen”, en sommige boeken zijn louter “concertboeken” met honderden “etudes en vingeroefeningen”. Bij het tekenen zijn voor hem zowel de visuele als de auditieve indruk bepalend – het geluid, het ritme, de muzikale stijl vindt zijn uitdrukking in het krabbelen, het schrijven, het lopen van de pen. Habedank trok 30 jaar lange op met vele verschillende musici tijdens hun concerten. Zo ontmoette de tekenaar de muzikant en ontstonden werken met ‘Schwung’, beweging, snelheid, klank en ritme. Tijdens de Musuemnacht zijn deze werken te zien in de Cultuurzaal van Sijthoff.