Jos van den Broek

STERRENKIJKER IN DE MUSEUMNACHT

Geen beter schilderij om tijdens de Museumnacht te bekijken dan ‘De astronoom’ van Gerrit

Dou. De Lakenhal schrijft erover:

“Hij heeft zijn ogen opgeslagen naar de hemel. Met een kaars verlicht de oude

wetenschapper een hemelbol met sterren en planeten. […]

Gerrit Dou, de grondlegger van de Leidse fijnschilderkunst, streefde naar de perfecte illusie.

De reflectie van het kaarslicht, de flonkering van het water in de fles, de ezelsoren van het

boek – alles is net echt. Penseelstreken zijn onzichtbaar. Het is een perfecte techniek om

illusies op te roepen.”

Maar wie en wat zien we hier eigenlijk echt? Om het schilderij beter te begrijpen, moest Jos

van den Broek – emeritus-hoogleraar wetenschapscommunicatie – bij enkele andere musea

langs. Sterrenkijken in kunsthistorische context.