Leidsche Fles

Heb jij je wel eens afgevraagd of een plant kan rekenen? Nee? Wij wel! Soms lijkt het erop dat planten zich daadwerkelijk bezighouden met wiskunde, omdat bij opvallend veel planten de rij van Fibonacci te vinden is. Dat deze wiskundige reeks regelmatig voorkomt in het plantenrijk is verre van toeval. Bij de Fibonacci-expositie van De Leidsche Flesch kom je er alles over te weten.

Leidsche Fles

Have you ever wondered if plants can count? No? We have! It seems like some plants are actually practicing math, because the Fibonacci numbers appear in several places in the plant kingdom. Its appearance is no coincidence, and at the Fibonacci exposition of the Leidsche Flesch you’ll learn all about it!