Lezing Plantenblindheid

Natuurdocumentaires gaan vaak over dieren, zelden over planten en mensen kunnen veel bedreigde diersoorten kunnen noemen maar geen bedreigde plantensoorten. Waar komt deze “plantenblindheid” eigenlijk vandaan? Kom samen met botanisch filosoof Norbert Peeters op museumnacht de natuurlijke orde even binnenste buiten te keren door in plaats van dieren de planten voorrang te geven!

Nature documentaries are often about animals, rarely about plants and people can name many endangered species but not endangered plant species. Where does this “plant blindness” actually come from? Join botanical philosopher Norbert Peeters on museum night to turn the natural order inside out by giving priority to plants instead of animals!

Home