Melvin Rosbief (Spreek uit: “Melvan Rosbié) is een Jazz Quartet dat de grenzen opzoekt van moderne conceptualiseringen in de jazzmuziek. Brandalarmen, scheten, kots; alles komt voorbij in het audio-visuele landschap dat de groep schept. Met de visie op de toekomst en een knipoog naar de traditie kan Rosbief je zomaar doen blozen.

Melvin Rosbief (pronounce as “Melvan Rosbié) is a Jazz Quartet that is a Jazz Quartet that pushes the boundaries of modern conceptualizations in jazz music. Fire alarms, flatulence, vomiting; everything appears in the audio-visual landscape that the group creates. With a vision for the future and a nod to tradition, Rosbief might just make you blush.

Melvin Rosbief