Evolutie van de mens: feiten, fictie en fraude

De evolutie van de mens is een veel bediscussieerd onderwerp binnen de wetenschap. Er worden regelmatig bijzondere ontdekkingen gedaan en nieuwe soorten geclaimd. Maar kloppen die claims wel? Wat weten we nu echt over ‘ons’ pad naar Homo sapiens? Bioloog Matthijs Graner neemt je mee in het verhaal over onszelf, overgoten met een sausje van fraude en een wirwar van onduidelijkheden.

Human evolution: facts, friction and fraud

Human evolution is a much discussed topic in science. Special discoveries are regulary made and new species are being claimed. But are these claims correct? What do we really know about ‘our’ path to Homo Sapiens? Biologist Matthijs Graner takes you into the story about ourselves, topped with a sauce of fraud and ambiguities

Foto: Anne Reitsma