Microbioscoop

Wim van Egmond is al 30 jaar micro-kunstenaar: hij brengt microscopisch leven met al zijn karakter en charme prachtig in beeld! We hebben zijn mooiste videobeelden voor je verzameld. Bij deze micro-bioscoop verlies je jezelf in deze – bijna magische – kleine wereld. Zwem mee met een tevreden watervlo en word opgeslokt in een zee van glimmende kiezelwieren.

Wim van Egmond has been a micro-artist for 30 years, he beautifully captures microscopic life with all its character and charm! We have collected his most beautiful video footage for you. At this micro-bioscope, you will lose yourself in this – almost magical – little world. Swim along with a content water flea and get absorbed in a sea of glittering diatoms.