Een gevoel van verdriet maakt je fysiek aan het huilen, een grap kan je laten schaterlachen, als je je ergens boos over maakt spannen je spieren zich aan. Andersom kan een fysieke ervaring je aan het denken zetten. Het één kan niet zonder het ander, ratio en emotie zijn op magische wijze aan elkaar verbonden. Zijn geest en lichaam twee verschillende entiteiten of zijn ze één? Wat is dominant, kan het een de ander de baas zijn? Kan emotie je in beweging zetten? Deze vragen onderzoeken we in deze nieuwe DansBlok TALENT productie ‘Mind the body’.

A feeling of sadness makes you physically cry, a joke can make you laugh, when you feel angry about something your muscles tighten. Conversely, a physical experience can make you think. One cannot exist without the other, reason and emotion are magically linked. Are mind and body two different entities or are they one? Which is dominant, can one dominate the other? Can emotion set you in motion? We explore these questions in this new Dance Block TALENT production ‘Mind the body’.

Mind the Body – DansBlok TALENT productie