Over de streep: in gesprek met het museum

Roofkunst is een veelbesproken onderwerp, zowel binnen als buiten de muren van het museum. Moet het terug? Naar wie? Hoe werkt dit eigenlijk? In dit nagesprek dat aansluit op de dilemma uit het dilemma doolhof geeft de directie Wayne Modest en Marieke van Bommel en hoofd collectie &  onderzoek Mirjam Hoijtink een inkijkje in hoe het museum hiermee omgaat. Daarnaast horen zij graag van jou wat je bezighoudt rondom dit onderwerp. In interactieve vorm loop je

onder begeleiding van een moderator de verschillende dilemma’s na, en leren we elkaars rol en betrokkenheid bij dit onderwerp beter kennen.

Tip: bezoek eerst het dilemma doolhof over roofkunst.

Looted art is a hot topic, both inside and outside museum walls. Should it be returned? To whom? How does this actually work? In this interview that connects to the dilemmas from the dilemma maze, the management Wayne Modest and Marieke van Bommel and head of collection & research Mirjam Hoijtink give an insight into how the museum deals with this. They would also like to hear from you about your concerns on this subject. Under the guidance of a moderator, you will interactively go through the various dilemmas and get to know each other’s role and involvement in this subject.

Tip: first visit the dilemma maze on looted art.

NL 21:30-22:00 uur

ENG 23:00-23:30 uur