Patronen van de geest

Het vertrouwde gevoel van moeders rokken, een moeder voor iedereen. Daar begon het mee. Zo bevat Simone Ten Bosch haar Wereldwijde rok vijfentwintig zakken die gevuld zijn met persoonlijke verhalen, veelal van vluchtelingen. De rok als boek: buiten toegepaste kunst, binnenin de vertellingen. Zoekend naar gehoor geeft de draagster die verhalen letterlijk een stem en zorgt op die manier voor meer begrip of op z’n minst discussie. De creaties van Simone zijn om het lijf gedrappeerde uitingsvormen van persoonlijke overwegingen die in het dagelijks leven, het straatbeeld, het best tot hun recht komen. De draagster heeft in alle gevallen echt wat om het lijf: de rokken van Simone bieden een passende vorm aan haar wereldbeeld. Kom deze creaties in actie bekijken bij het Wevershuis!

Patterns of the ghost

The familiar feeling of mother’s skirts, a mother for everyone. That’s where it started. For example, Simone Ten Bosch’s Worldwide skirt contains twenty-five pockets that are filled with personal stories, mostly from refugees. The skirt as a book: art on the outside, the stories on the inside. Searching for an audience, the wearer literally gives a voice to those stories and  creates more understanding. Or at least discussion. Simone’s creations are draped expressions of personal considerations excelling in everyday life, the street scene. The wearer really is wearing something: Simone’s skirts offer an appropriate shape to her world view. Come and see these creations in action at the Wevershuis!