Speelt composities van een eeuw geleden

Wim Verschuren (1997) is afgestudeerd bij de Belgische meesterpianist Stéphane de May aan het conservatorium van Rotterdam. Sindsdien won hij vele prestigieuze prijzen en is hij actief als solopianist. Tijdens Museumnacht bespeelt hij de vleugel in de zaal voor moderne kunst met muziek die past in de jaren twintig van de vorige eeuw. Het was de tijd waarin De Stijl in Leiden werd opgericht door Theo van Doesburg en waarin zijn vrouw Nelly van Doesburg als Pétro naam maakte met pianospel tijdens de Dada-avonden die zij samen organiseerden. Oude en tegelijk moderne tijden herleven tijdens dit muzikale programma.

Wim Verschuren (born 1997) graduated with Belgian master pianist Stéphane de May at the Rotterdam conservatory. Since then, he has won many prestigious prizes and is active as a solo pianist. During Museumnacht he plays the grand piano in the Hall of Modern Art with music that fits into the 1920s. It was the time when De Stijl was founded in Leiden by Theo van Doesburg and when his wife Nelly van Doesburg made a name for herself as Pétro with piano playing during the Dada evenings they organised together. Old and modern times revive during this musical programme.

Pianist Wim Verschuren