Weet jij waar CPR eigenlijk voor staat? De afkorting CPR komt van de Engelse term ‘Cardiopulmonary Resuscitation’, wat zich vertaalt naar ‘cardiopulmonale reanimatie’. “Cardio” verwijst naar het hart, “pulmonair” naar de longen en “reanimatie” naar het proces van het herstellen van ademhaling en bloedcirculatie. Maar hoe voer je zo een reanimatie uit? Wil je weten hoe je in noodsituaties kan handelen? Leer bij ons hoe je juiste borstcompressen en mond-op-mond beademing kan geven. Samen met vrijwilligers van het Rode Kruis Hollands Midden en het Studentendesk Leiden zullen we jullie begeleiden met het oefenen van reanimeren op oefenpoppen, want reanimeren kan iedereen leren!

Do you know what CPR actually stands for? The abbreviation CPR comes from the English term ‘Cardiopulmonary Resuscitation,’ which translates to ‘cardiopulmonary resuscitation.’ “Cardio” refers to the heart, “pulmonary” to the lungs, and “resuscitation” to the process of restoring breathing and blood circulation. But how do you perform such resuscitation? Do you want to know how to act in emergency situations? Learn from us how to administer proper chest compressions and mouth-to-mouth ventilation. Alongside volunteers from the Dutch Red Cross Hollands Midden and the Student Desk Leiden, we will guide you in practicing resuscitation on training mannequins because anyone can learn how to perform CPR!

Reanimeren met het Rode Kruis