reLIKE me

Als voorstudie voor zijn solo voorstelling Wie Troost de maan? speelt Levend Lijf, de performance: reLIKE me 

Gemiddeld hebben we 173 kledingstukken in de kast hangen waarvan 5 à 20 het afgelopen jaar niet gedragen en gemiddeld 50 zelfs meer dan 1 jaar ongebruikt.

Vanavond draagt Levend Lijf alle ongedragen items als één outfit over elkaar, als een verzamelaar op de vlucht. Die uitdossing roept vragen op. Wat zegt het over de identiteit van Levend Lijf? Wordt die identiteit bepaald door de kijkers of door de performer zelf ? En kies jij jouw outfit van binnen naar buiten? Of wordt jou stijl van buiten naar binnen bepaald? 

Levend Lijf vraagt zichzelf en jou het hemd van het lijf over uiterlijk vertoon, innerlijke vrijheid, vergankelijkheid van mode en afgedragen identiteiten. Wether you like me … or not!

FAs a preliminary study for his solo performance Who Consoles the Moon? plays Levend Lijf, the performance: reLIKE me 

On average, we have 173 items of clothing hanging in our wardrobes, of which 5 to 20 have not been worn in the past year and an average of 50 even more than 1 year unused.

Tonight, Levend Lijf wears all the unworn items as one outfit on top of each other, like a collector on the run. That outfit raises questions. What does it say about the identity of Levend Lijf? Is that identity determined by the viewers or by the performer himself? And do you choose your outfit from the inside out? Or is your style determined from the outside in? 

Levend Lijf will ask you and itself about outward show, inner freedom, the transience of fashion and worn-out identities. Wether you like me … or not!