Tijdens Museumnacht is de tentoonstelling van de 99-jarige kunstenaar Gerard Caris te bezoeken in het bezoekerscentrum van de Oude Sterrewacht. Tijdens een rondleiding van één van onze Sterrenkunde studenten leert u alles over de tentoonstelling waar het pentagonisme, ofwel vijfhoekigheid, centraal staat. Deze tentoonstelling is een initiatief van de Hortus en Sterrewacht Leiden, het sterrenkundig instituut van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden.

During Museum Night, visitors can explore the exhibition of the 99-year-old artist Gerard Caris at the visitor center of the Old Observatory. Join one of our Astronomy students for a guided tour and learn all about the exhibition focusing on pentagonism, or the concept of pentagonality. This exhibition is a collaboration between the Hortus and the Old Observatory of Leiden, the astronomical institute of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences at Leiden University.

Foto credits: Naor Scheinowitz

Rondleidingen Caris-tentoonstelling