Sidewalk Observatory

Je kunt in de Oude Sterrewacht niet alleen maar de telescopen bekijken, maar ook erdoorheen kijken! Op het buitenterrein zullen er telescopen beschikbaar zijn, waar je kan leren hoe je nou precies met zo’n apparaat om moet gaan en zelf de nachtelijke hemel kan bewonderen. Deze Sidewalk Observatory biedt een unieke kans aan iedereen die graag stelsels en planeten met eigen ogen wil aanschouwen!

In the Old Observatory you can not only view the telescopes, but also look through them! Telescopes will be available in the outdoor area, where you can learn how to use such a device and admire the night sky yourself. This Sidewalk Observatory offers a unique opportunity for anyone who would like to see galaxies and planets with their own eyes!