Sjaak Kroes (37) is woordkunstenaar en verrijkt mensen met zijn woorden. Aan zijn bureaufiets met typemachine  schrijft hij gedichten n.a.v. gesprekken met voorbijgangers. Wellicht heeft u hem wel eens zien zitten in het plantsoen. Tijdens Museumnacht is hij bij ons te gast om u te verrijken met zijn woorden. Kroes wordt gedreven door beweging, verandering, vernieuwing. “Met een poëtische blik kijk ik naar de wereld. Ik geniet van wat de natuur ons te bieden heeft, maar ook steden en cultuur interesseren mij. Ze verrijken elkaar in de combinatie, in de movement, zoals woorden doen.”

Sjaak Kroes (37) is a wordsmith who enriches people with his words. At his desk bike with a typewriter, he writes poems inspired by conversations with passersby. Perhaps you’ve seen him sitting in “Het Plantsoen”. During Museum Night, he will be our guest to enrich you with his words. Kroes is driven by movement, change, and innovation. “With a poetic eye, I look at the world. I enjoy what nature has to offer us, but I’m also interested in cities and culture. They enrich each other in combination, in movement, much like words do.”

Sjaak Kroes – de woordenwisseling