Speedtours

Kort maar krachtig! Museumspecialisten leiden je tijdens nachtelijke uurtjes als in een tijdmachine duizenden jaren terug in de geschiedenis, langs de mooiste plekken in de museumzalen.

Short but powerful! Museum specialists will lead you in the nightly hours as in a time machine thousands of years back in history, along the most beautiful places in the museum halls.