Tag: 20.30-01.00

CORPUS 'REIS DOOR DE MENS' (Locatie: Academiegebouw)

Reanimeren met het Rode Kruis

Weet jij waar CPR eigenlijk voor staat? De afkorting CPR komt van de Engelse term ‘Cardiopulmonary Resuscitation’, wat zich vertaalt naar ‘cardiopulmonale reanimatie’. “Cardio” verwijst

Read More »