Doe de reactietest: vang de meeste buisjes en houd de stip zo lang mogelijk in de cirkel! Heeft de ene persoon van nature betere reactietijden dan de andere, of kan dit getraind worden? Welke factoren beïnvloeden je reactietijd positief of negatief? CHDR is het grootste geneesmiddelenonderzoekscentrum van Europa. Hun experts kunnen je alles vertellen over de invloed van medicijnen op je reactietijd. En het zou je kunnen verrassen, want wist je dat de toedieningsmethode een effect kan hebben? Ze kunnen het allemaal in detail uitleggen.

Do the reaction challenge: catch the most tubes and keep the dot in the circle the longest! Does one person naturally have better reaction times than another, or can it be trained? What factors positively or negatively affect your reaction time?CHDR is the largest drug research center in Europe. Their experts are available to tell you everything about the influence of medications on your reaction time. And it might surprise you, because did you know that the method of administration can have an effect? They can explain it all in detail.

Test je reactievermogen!