Tijd is de vierde dimensie, zo wordt vaak beweerd. Maar wat is een vierde dimensie precies? En wat betekent dat voor het verschil tussen ruimte en tijd? Tijdens deze lezing in de Sterrenwacht proberen we erachter te komen wat tijd zo bijzonder en fascinerend maakt.

Time is often claimed to be the fourth dimension. But what exactly is a fourth dimension? And what does that mean for the difference between space and time? During this lecture at the Observatory, we will try to uncover what makes time so special and fascinating.

Tijd als vierde dimensie