Opgericht in Eindhoven, verwelkomen we Tuna Ciudad de Luz in Leiden. Laat je betoveren door de klanken van de traditionele Spaanse muziek die de straten van Leiden vult. Ontdek de rijke geschiedenis van de Spaanse Tuna traditie. Vóór de oprichting van universiteiten, zwierven studenten van leermeester naar leermeester, als rondreizende muzikale studenten die hun eigen levensonderhoud verdienen door te zingen. Dit gebruik hield stand toen universiteiten werden opgericht en thema’s waarover werd gezongen bleven onveranderd: liefde, reizen, genieten en het studentenleven. In 1964 ontstond aan de Technische Universiteit van Eindhoven het idee om ook zo’n muziekgroep op te richten. In 1970 namen ze voor het eerst deel aan een Tuna Festival in Madrid. Op deze editie van de Museumnacht laten ze in traditionele klederdracht hun muziek horen op het nachtpad.

Founded in Eindhoven, we welcome Tuna Ciudad de Luz to Leiden. Let yourself be enchanted by the sounds of traditional Spanish music filling the streets of Leiden. Discover the rich history of the Spanish Tuna tradition. Before the establishment of universities, students wandered from master to master, acting as traveling musical students who earned their living by singing. This practice persisted even after universities were established, with themes sung about remaining unchanged: love, travel, enjoyment, and student life. In 1964, the idea to establish such a musical group emerged at the Eindhoven University of Technology. In 1970, they participated for the first time in a Tuna Festival in Madrid. At this edition of Museum Night, they will showcase their music in traditional attire along the night path.

Tuna Ciudad de Luz