Valse Herinneringen

Herinneringen zijn helemaal niet zo betrouwbaar als we vaak denken. Hoe het aanpassen of soms zelfs implanteren van herinneringen gaat, wordt verteld door cognitief neuropsycholoog David Vogelsang. Leer in 20 minuten over je geheugen!

False Memories

Memories are not as trustworthy as we generally think they are. How the adjusting or sometimes even implanting of memories works will be told by cognitive neuropsychologist David Vogelsang. Learn about your memory in 20 minutes!