Verantwoording

De Stichting Museumnacht Leiden vindt als culturele-ANBI transparantie zeer belangrijk. Daarom publiceert de Stichting ieder jaar diverse stukken, waaronder het beleidsplan en een financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar. Deze stukken geven meer inzicht in de werking van de Stichting. Op deze pagina vind je de publicaties van de afgelopen jaren.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met het Secretariaat.

Bedrijfsgegevens

Statutaire naam

Adres

Website
Email
Telefoon

KvK
RSIN
BTW

IBAN
BIC

Oprichting

Stichting Museumnacht Leiden

Boommarkt 5a,
2311 EA Leiden

museumnachtleiden.nl
secretariaat@museumnachtleiden.nl
071 203 2700

27334143
820329356
NL820329356B01

NL26 RABO 0318 8484 81
RABONL2U

15 september 2009

Doel van de Stichting

De Stichting Museumnacht Leiden heeft ten doel het initiëren, organiseren, ondersteunen, begeleiden en uitvoeren van collectieve marketing en promotie van de Leidse musea. De Stichting tracht haar doel primair te bereiken door het organiseren van de Museumnacht Leiden in nauwe samenwerking met de Leidse musea.

Governance

De Stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur. De Stichting legt hierover verantwoording af in het jaarverslag.