Wat zegt jouw handschrift over jou?

Wist je dat je veel meer van je handschrift kan zien dan je zou denken? De kunst van dit aflezen heet grafologie. Kom een brief schrijven bij Erfgoed Leiden, en wie weet leren grafologen Greetje en Annemiek je wat nieuws over jezelf!

What does your handwriting say about you?

Did you know that you can see far more from your handwriting than you would think? The art of reading it is called graphology. Come write a letter at Erfgoed Leiden, and graphologists Greetje and Annemiek might learn you something new about yourself!