Workshop Bodypercussie

Voel de kracht door de muziek! Ken je de krachtbeelden in het museum? Die zitten vol met spijkers, kralen, schelpen, en zelfs sloten zodat ze beschermen en het kwaad afweren. Ons eigen lichaam kan ook een krachtbeeld zijn. Door te klappen, stampen, zingen en te slaan, geef je je lichaam kracht én maak je ook nog eens muziek! Daar heb je geen trommels of andere instrumenten voor nodig. Samen met Kodjo maak je een krachtig muziekstuk dat veel energie geeft.

Feel the power through the music! Do you know the power statues in the museum? Those are full of nails, beads, shells, and even locks so they protect and ward off evil. Our own body can also be a statue of strength. By clapping, stomping, singing and hitting, you give your body power AND you make music too! You don’t need drums or other instruments for that. Together with Kodjo you make a powerful piece of music that gives a lot of energy.