Workshop Dabkeh

Maak tijdens deze workshop kennis met de Dabkeh, een dans uit de Levant. Danser en choreograaf Jol al Holo zal tijdens de museumnacht meerdere workshops organiseren, waar je in korte tijd de basis onder de knie krijgt. Onder begeleiding van vrolijke trommels en andere Arabische muziek leer je meer over deze circulaire volksdans en de cultuur erachter! 

During this workshop you will get introduced to the Dabkeh, a dance from the Levant. Dancer and choreographer Jol al Holo will organize several workshops during the museum night, where you will master the basics in a short time. Accompanied by cheerful drums and other Arabic music, you will learn more about this circular folk dance and the culture behind it!

https://www.jolalholo.com/