Workshop Haka

Onder het ritmisch uitspreken van krachtige taal stampvoeten met rollende ogen, uitgestoken tong, felle armgebaren en harde klappen op de benen, dát is een Haka. ‘Kom maar op als je durft! ’. Heftig, krachtig en volmaakt in de maat. Een dreigdans die ook wordt opgevoerd als welkomstgroet en eerbetoon door de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland, de Maori’s. Haka’s zijn daarmee uitingen van kracht en levenslust.  Zo overtuigend dat ze een nationaal symbool zijn geworden en een onmisbaar ritueel bij een geliefde Nieuw-Zeelandse sport als rugby. 

Museum Volkenkunde onderhoudt een bijzondere en nauwe relatie met de Maori’s uit Nieuw-Zeeland. Hun museumdocenten zijn door hen opgeleid in het uitvoeren van de haka. Ook is er een samenwerking met leden van roeivereniging Njord. Zij zijn de roeiers van de Maori kano’s, Waka’s, die bij het museum horen. Leer de haka zelf in de museumtuin tijdens de Museumnacht!

Workshop Haka

Under the rithmic pronunciation of potent language, stomping with rolling eyes, protruding tongue, fierce arm movements and hard hits on the legs, now that’s a Haka. Bring it on, if you dare! Intense, powerful and right on the spot of the beat. An imposing dance which is also performed as a welcome-greeting and tribute to the indigenous inhabitants of New-Zealand, the Maori. Haka’s express power and joie de vivre. Convincing as they are, they have become a national symbol and are incorporated as an irreplaceable ritual within the widely appreciated rugby tournaments. 

Museum Volkenkunde upholds a special and close relationship with the Maori of New-Zealand. Their museum staff has been trained by them in the performance of the Haka. Moreover, there is a continuing collaboration with the rowing society Njord. They row in the Maori’s canoes, Waka’s, which are part of the museum’s collection. Come and learn the Haka yourself in the museum gardens during the Museumnacht!