Bio-kunstenaar Lena Kuzmich verenigt de stemmen van verschillende levensvormen in een audiovisuele habitat. De microbiële activiteit van cyanobacteriën tijdens fotosynthese wordt gemeten en vertaald in tonen, waardoor menselijke toeschouwers kunnen deelnemen aan, en uiteindelijk kunnen meevoelen met, anders ontastbare levensvormen. Er zal ook een video- en geluidsinstallatie zijn die de muziek compositietechniek “Lichenography” presenteert, gebaseerd op de morfologie van korstmossen. Word stil, luister, observeer en ervaar. Lena nodigt het publiek uit om te vertragen en aandachtig deel te nemen aan deze multi-soorten aangelegenheid. Ze zal ook alles vertellen over het theoretisch onderzoek dat aan de basis ligt van het bio-akoestische werk dat je tijdens deze avond kunt ervaren.

Bio-artist Lena Kuzmich unifies the voices of various life forms in an audiovisual habitat. The microbic activity of cyanobacteria during photosynthesis is measured and translated into tones, allowing human audiences to participate in, and ultimately empathize with, otherwise intangible life forms. There will also be a video and sound installation showcasing the music composition technique „Lichenography“ which is based on the morphology of lichen. Grow quiet, listen, observe and experience. Inviting audiences to slow down and participate attentively in this multi-species affair, Lena will also tell you all about the theoretical research that’s at the basis of the bio-acoustic work you can experience during this night.

Zingende cyanobacteria en korstmossen patronen