Zwarte gaten en wormholes in science fiction
Meestal neemt Hollywood het niet zo nauw met het accuraat afbeelden van wetenschappelijke concepten. Explosies in de ruimte en het aanzetten van de zwaartekracht met een druk op een knop… één grote uitzondering is Interstellar. Een vooraanstaande astrofysicus heeft berekeningen gedaan, daar is een simulatie van geprogrammeerd en die is gebruikt om filmbeelden mee te maken. Heel bijzonder! Sterrenkundig ingenieur Annemieke Vebraeck heeft hun werk onderzocht en kan je alles vertellen over het succesverhaal, de compromissen, en de missers in sciencefiction. Niet gevreesd, ze legt óók nog even uit wat een zwart gat is.

Black holes and wormholes in science fiction
Hollywood often takes liberties with accurately depicting scientific concepts. Space explosions and activating gravity with the push of a button – except for Interstellar, a notable exception. A leading astrophysicist performed calculations, programmed a simulation, and used it to create film footage. Quite remarkable! Astronomical engineer Annemieke Vebraeck has researched their work and can tell you everything about the success story, compromises, and inaccuracies in science fiction. Not to worry, she’ll also take a moment to explain what a black hole is.

Zwarte gaten